VERZENDING

LEVERING

o MØBEL hanteert een maximale levertermijn van 3 weken, tenzij anders is weergegeven op de website of overeengekomen met de koper. Wanneer de bestelde producten niet binnen 3 weken geleverd worden, heeft koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling welke door verkoper ontvangen moet zijn.

o De door MØBEL opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

o Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

o Indien koper aan MØBEL schriftelijk opgave doet van een adres, is MØBEL gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan MØBEL schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

o MØBEL is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Close Cart
Back to top